both

"There are no childer, just people, but with a different scale of ideas, different pool of experiences, different drives and a different play of feelings"
Janusz Korczak

Marta and Agata are my two daughters. I observe them grow up and slowly change. I see them balance between the world of careless child's play and mature emotions. I watch them on their road towards adulthood and womanhood.

obie

„Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.”
Janusz Korczak

Marta and Agata to moje córki. Obserwuję ich dorastanie i powoli zachodzące w nich zmiany. Widzę, jak balansują pomiędzy światem beztroskiej zabawy, a dojrzałymi emocjami. Patrzę na ich drogę ku dorosłości i kobiecości.