Book / I feel...

The book summarizing the project I feel..., in which I have asked my female friends about their experiences of menstruation. My photos are the visual interpretation of their answers.

Książka / Czuję się...

Książka podsumowująca projekt Czuję się..., w którym pytałam zaprzyjaźnione kobiety, jak się czują podczas menstruacji. Moje fotografie są wizualną interpretacją ich odpowiedzi.