Przyśpiewka weselna z Pilicy koło Zawiercia z XIX wieku.
wykonanie: Justyna Szafran

kitchen crimes

Kitchen crimes is an instalation consisting of 30 sculptures of knifes. The inspiration for the project comes from the information about 31 women inmates incarcerated in the Women Prison in Lubliniec, who were sentenced for homicide based on co-addiction or violence. In 30 cases the crime has been committed using a kitchen knife.

Clay sculptures representing kitchen knifes from various households are placed on a kitchen table. Under the table there is a hidden speaker, quietly playing a contemporary interpretation of a XIX-century wedding song from Pilica region, the song has been recorded a'capella for the purpose of this instalation. The lyrics of the song are a complaint of a woman who is constantly being beaten by her husband.

zbrodnie kuchenne

Zbrodnie kuchenne to instalacja złożona z 30 wyrzeźbionych noży. Inspirację do pracy stanowiła informacja o 31 osadzonych w Zakładzie Karnym dla kobiet w Lublińcu, które zostały skazane za zabójstwo na tle współuzależnienia lub przemocy. W 30 przypadkach narzędziem zbrodni był nóż kuchenny.

Gliniane rzeźby nawiązujące do noży kuchennych pochodzących z różnych gospodarstw domowych zostały umieszczone na kuchennym stole. Pod blatem stołu ukryty jest głośnik, z którego cicho wybrzmiewa XIX-wieczna przyśpiewka weselna z Pilicy koło Zawiercia nagrana a’capella specjalnie na potrzeby pracy. W pieśni bohaterka skarży się na swój los bitej żony.